I-Tjing Werkplaats

Frits Benoist

Leraar en coach in Yijing; trainer en loopbaancoach

info@itjingwerkplaats.nl

030-2310982

Gehuwd (1974), 2 zoons

Na middelbare school en militaire dienst studeerde ik psychologie (RUU) en studeerde in 1974 af als sociaal psycholoog in ‘Planned Organizational Change’.

Ik was werkzaam bij een trainingsbureau, aan de VU, bij de NS en vanaf 2001 als zelfstandig loopbaancoach. Ik ontwikkelde managementopleidingen en trainingen voor leidinggevenden en adviseurs (ICT, artsen, psychologen en technici); en ik was werkzaam als HR-consulent en loopbaancoach, gebruik makend van het enneagram.

Ik ben altijd bezig met de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen in een richting die past bij wie zij zijn. De gelaagde structuur in veel van onze organisaties staat deze harmonie nogal eens in de weg. Creatief en geïnspireerd werken vraagt ruimte voor authenticiteit. Het leidinggeven vraagt een coachende benadering. De feitelijke kracht van de leidinggever komt voort uit zijn voorbeeld, zijn echtheid. Niet door zijn woorden heeft hij werking, maar door zijn doen, door wie hij is.

In 1995 leerde ik bij de driejarige ITIP-opleiding de I-Tjing kennen. Mijn leraren waren Han Boering en Jaap Voigt. In de ‘psychologie’ en het onderliggende wereldbeeld van het Daoïsme vond ik waarden en wijsheid die mij blijven inspireren.

De dingen nemen zoals zij zijn, accepteren en volgen wat er gebeurt, stil-staan, reflecteren, je verbonden weten met anderen in het werk en thuis, toelaten wat als vanzelf in je opkomt … het zijn onmisbare ingrediënten voor een duurzaam evenwicht tussen privé en werk; actief zijn en vrije tijd voor studie en om de accu’s weer op te laden.  Meer dan we meestal denken, zijn de veranderingen in organisaties en bij onszelf niet lineair maar cyclisch van aard. En veel van de veranderingen voltrekken zich beter via een interne autonome sturing, niet van bovenaf gepland of opgelegd.

Kernvraag voor mij is: hoe pas je deze ‘yinne’ waarden toe om uit de vervorming van onze ‘yange’ jacht op resultaat te komen, zonder de doelen uit het oog te verliezen?

Ik verzorg cursussen, consulten en workshops in de I-Tjing. Via het orakel en de studie van de hexagrammen vind je een middenweg. Ook win je het vertrouwen terug in de onontkoombaarheid van de natuurlijke loop der dingen, in een lange-termijn focus en in een resultaat dat werkelijk vervulling geeft.